Berzah Nakil Şirketi

"Berzah Nakil Şirketimiz 2005 tarihten itibaren bugüne kadar, Stuttgart ve çevresinde yaşayan tüm müslümanlara (Dil, ırk vd. ayrım gözetmeksizin) hizmet etmeye devam temektedir. Amacımız doğup büyüdüğü memleketlerinden avrupaya göç etmiş ve buralarda yerleşmiş olan Müslüman kardeşlerimize yardımcı olmaktır."

Yardım

Cenazesi olan kardeşlerimizin acılı anında yanında olmak, yapılacak olan resmi işlem ve dini vecibelerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak.

Defin

Cenazelerinin Memleketlerine nakledilmesinde veya buradaki defin işlemlerinde gerekli olan bütün işlemleri üstlenmektir.

Nakil

Müslüman olan kardeşlerimizin cenazelerini hangi ülkeden olursa olsun defin ve nakillerini gerçekleştiriyoruz.

„Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.“

 (ENBİYA/35)

Dikkat edilmesi gereken hususlar!

İslami Usullere Uygun Nakil ve Defin Hizmetleri - BERZAH CENAZE NAKİL ŞİRKETİ
Resmi İşler 1

Resmi İşler 1

Bİr ÜYEMİZİN vefatında resmî İşlemlerİNİn tamamlanabİlmesİ İçİn gereklİ belgeler:

Pasaport, Nüfus cüzdanı, Evlenme cüzdanı (Evli ise)

Resmi İşler 2

Resmi İşler 2

Vefat eden üyemİzİn nakİl İşlemlerİ şİrketİmİze aİt olduğu gİbİ, resmî İşlemlerİnİn takİbİ de yapılır.

Hastahane (Ölüm belgesi), Belediye, Konsolosluk, Refakatcı uçak bileti, Kargo işlemleri

Dinî Vecibeler

Dinî Vecibeler

Nakİl şİrketİmİz İle görüşerek, cenazenİn İslamİ usullerİ hazırlanmasını sağlar.

Cenaze (meyyit/meyyite) İslami usüllere göre yıkanır (gasil), kefenlenir (tekfin), cenaze namazı kılınır ve mezara koyulur (defin)

Nakil

Nakil

Nakİl İşlemlerİ İle İlgİlİ bİlgİlendİrme

Vefat vakasında şirketimiz aile ile ileitşimi iletişimi sağlar ve bilgilendirir. Cenaze, resmî işlemler tamamlandıktan şirtekimiz tarafından Türkiye’deki adresine veya diğer ülkeler için havaalanına kadar ulaştırılır.

Teslim

Teslim

Teslİm İle İlgİlİ İşlemler

ürkiye’de ortak çalıştığımız nakil firması bilgilendirilerek, cenazenin havaalanından alınıp evine teslimi gerçekleştirilir. Türkiye dışındaki ülkelerde cenaze teslimi havaalanında gerçekleştirilir.

İletişim

7 Gün 24 Saat Cep Telelefonu üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
Ulmer Str. 172 | 70188 Stuttgart | +49 171 3830483

İletişim Formu